Olongapo SubicBay BatangGapo Newscenter

Monday, January 17, 2005

James L. Gordon


JAMES LEONARD GORDON
The Millenium Hero, Born this day January 17

Maunlad. Malinis. Payapa. Ito ang Olongapo ngayon. Isang modelong lungsod na tinutularan ng ibang bayan sa Pilipinas.

Ang kasaysayan ng Olongapo ay inukit ng mga ginintuang pangarap at adhikain. Kaalinsabay nito’y mga hamon at balakid, luha at pagsisikap, upang sa bandang huli ay makamit ang bantayog ng tagumpay.

Kung anuman ang Olongapo ngayon ay siyang bunga ng mga binhing itinanim ng isang tao na buong giting na sinuong ang mga panganib, nagbuhis ng buhay upang maisakatuparan ang kanyang mithiin; nagbigay ng isang maganda at matatag na bukas sa sinilangang bayan ng kangyang minahal at pinaglingkuran ng buong katapatan.

Ito ay ang ama ng lungsod ng Olongapo: si James Leonard Gordon

0 Comments:

Post a Comment

<< Home


 

This is a joint private blog of volunteers from Subic Bay. It is being maintained primarily to collate articles that may be of importance to decision making related to the future of Subic Bay and as a source of reference material to construct the history of Subic Bay.

The articles herein posted remains the sole property of original authors and publications which has full credits to the articles.

Disclaimer: Readers should conduct their own research and due diligence before using any article herein posted for whatever intended purpose it may be. This private web log will not be liable for any loss or damage caused by a reader's reliance on information obtained from volunteers of this private blog.

www.subicbay.ph, http://olongapo-subic.com, http://sangunian.com, http://olongapo-ph.com, http://oictv.com, http://brgy-ph.com, http://subicbay-news.com, http://batanggapo.com 16 January 2012