Olongapo SubicBay BatangGapo Newscenter

Friday, April 02, 2010

ANNE & BONG GORDON ON HOLY WEEK

“Para sa akin, ang tunay na kahulugan ng Semana Santa ay hindi natin makikita sa mga materyal na bagay. Nakakamit ko ang tunay na kapayapaan at kaligayahn sa piling ng aking pamilya at mahal sa buhay, ang mga taong aking ipinagpapasalamat sa tuwing sasapit ang panahong ito,” Olongapo First Lady Zambales Vice-Governor Anne Gordon said.

“Hangad ko na nawa’y sa pamamagitan ng taimtim nga pagtitika at pangingilin ay madama nating lahat ang kabuluhan ng sakripisyo, pagmamahal at pagpapasalamat sa buhay na ibinigay sa atin. Isang mapayapa at makahulugang Mahal na Araw nawa ang makamit nating lahat,” the vice governor added.

First Lady Vice-Governor Anne Marie Gordon will spend the Holy Week and vacation quietly with her family and relatives at home.


Mayor Gordon: A Peaceful Holy Week For All

Mayor James “Bong” Gordon Jr. conveyed his desire for devotees to remember and receive the true meaning of observing the Holy Week.

“Ang Semana Santa ay panahon ng pagtitika at pagalaala sa sakripisyong ginawa ni Hesus upang mailigtas ang sanlibutan kaya nararapat lamang na gunitain natin ito ng mataimtim upang ating madama ang tunay na kahalagahan ng banal na panahong ito,” said Mayor Gordon.

“At dahil ang Mahal na Araw ay panahon din ng baksyon, gunitain natin ito ng mapayapa at matiwasay kasama ng ating mga mahal sa buhay,” he added.

“Upang alalayan naman ang mga Olongapeno sa kanilang pamamasyal sa lungsod at karatig-bayan , isang buwan bago pa lamang dumating ang Mahal na Araw ay kasado na an gating OPLAN SUMVAC (Oplan Summer Vacation) na syang nagbibigay alalay sa mga namamanata sa Grotto sa Mabayuan o umaakyat ng bundok sa may Sta. Rita at sa mga national highway kung saan dumaraan ang mga local at dayuhang turista,” Mayor Gordon explained

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home


 

This is a joint private blog of volunteers from Subic Bay. It is being maintained primarily to collate articles that may be of importance to decision making related to the future of Subic Bay and as a source of reference material to construct the history of Subic Bay.

The articles herein posted remains the sole property of original authors and publications which has full credits to the articles.

Disclaimer: Readers should conduct their own research and due diligence before using any article herein posted for whatever intended purpose it may be. This private web log will not be liable for any loss or damage caused by a reader's reliance on information obtained from volunteers of this private blog.

www.subicbay.ph, http://olongapo-subic.com, http://sangunian.com, http://olongapo-ph.com, http://oictv.com, http://brgy-ph.com, http://subicbay-news.com, http://batanggapo.com 16 January 2012