Olongapo SubicBay BatangGapo Newscenter

Thursday, April 28, 2005

Pagtatalaga ng Simbahan ng Parokya ni San Columban

"Ang pagtatayo ng gusaling-dalanginan ay larawan ng pagbubuo ng pamayanang sumasampalataya kay Kristo. Bago magkatipon ang mga tao, sila ay katulad ng mga kahoy at bato na galing sa iba't ibang lugar. Kung paano ang mga tao ay inihahanda sa Binyag ng Guro ng Pananampalataya, ang mga kahoy at bato ay pinuputol at hinuhubog ng mga karpintero at mason. Hindi mabubuo ang gusali kung hindi pagsasamahin ang mga kahoy at bato sa isang plano. Gayundin naman, hindi mabubuo ang Simbahan kung hindi magkakaisa sa pananampalataya at pag-ibig and mga bininyagan." - San Agustin

Image Hosted by ImageShack.us

THE RISEN CHRIST AND HIS GIFT OF THE EUCHARIST

This design scheme is inspired by the year long celebration of the Eucharistic year - a milestone in the life of the community of St. Columban Parish. The desire to give new form and "face" to their church structure is a movement towards the deepening of their faith in the Triune god, and intensification of their liturgical life.

Image Hosted by ImageShack.us
Most Rev. Florentino G. Labarias, the Bishop of Iba, Zambales was the celebrant during the Dedication and Blessing of the St. Columban Church.

Image Hosted by ImageShack.us

Diocesan Clergy AWREZ and the people of God joined the Eucharistic Celebration.
Image Hosted by ImageShack.us

0 Comments:

Post a Comment

<< Home


 

This is a joint private blog of volunteers from Subic Bay. It is being maintained primarily to collate articles that may be of importance to decision making related to the future of Subic Bay and as a source of reference material to construct the history of Subic Bay.

The articles herein posted remains the sole property of original authors and publications which has full credits to the articles.

Disclaimer: Readers should conduct their own research and due diligence before using any article herein posted for whatever intended purpose it may be. This private web log will not be liable for any loss or damage caused by a reader's reliance on information obtained from volunteers of this private blog.

www.subicbay.ph, http://olongapo-subic.com, http://sangunian.com, http://olongapo-ph.com, http://oictv.com, http://brgy-ph.com, http://subicbay-news.com, http://batanggapo.com 16 January 2012