Olongapo SubicBay BatangGapo Newscenter

Sunday, June 03, 2007

“Preventive Measures” Para sa Tag-ulan; Ipinag-utos ni Mayor Bong Gordon

Upang makapaghanda ang mga taga-Olongapo sa darating na tag-ulan at mabawasan ang sakuna dulot ng pagbaha, malakas na hangin, landslides at mga brown-out, iniutos ng Punong-lungsod sa mga Barangay Chairmen ang implementasyon ng mga sumusunod sa kani-kanilang mga barangay:

Umpisahan o ituloy ang paglilinis ng mga baradong canal at drainages, lalo na sa mga lugar na bahain. Ang lahat ng Declogging Operations ay dapat i-coordinate sa Engineering Dept. para sa maayos na pagkolekta ng mga basurang makukuha dito.

Ipaalam sa PUD o sa Disaster Management Office kung may mga sanga ng punong-kahoy na kailangang putulan.

Re-activate at patibayin ang mga Barangay Rescue & Emergency Response Team. Alamin kung sapat ang kanilang mga kagamitan upang makaresponde sa mga emergency situations.

Isulong ang Disaster Awareness sa mga ka-barangay sa pamamagitan ng pagkakalat ng mga impormasyon tungkol sa mga nararapat gawin tuwing may sakuna at masusing koordinasyon sa Office of the City Mayor o sa Disaster Management Office para sa mga kaukulang patnubay kung kailangan.

Magugunitang ang Olongapo ay dating latian o swampy area na below sea level kaya “prone” sa pagbaha.

Gayunman, sa pamamagitan ng infrastraktura at pagpla-plano, naiiwasan ang malubhang pagbaha lalo na sa pakikiisa ng mga residente ng lungsod.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home


 

This is a joint private blog of volunteers from Subic Bay. It is being maintained primarily to collate articles that may be of importance to decision making related to the future of Subic Bay and as a source of reference material to construct the history of Subic Bay.

The articles herein posted remains the sole property of original authors and publications which has full credits to the articles.

Disclaimer: Readers should conduct their own research and due diligence before using any article herein posted for whatever intended purpose it may be. This private web log will not be liable for any loss or damage caused by a reader's reliance on information obtained from volunteers of this private blog.

www.subicbay.ph, http://olongapo-subic.com, http://sangunian.com, http://olongapo-ph.com, http://oictv.com, http://brgy-ph.com, http://subicbay-news.com, http://batanggapo.com 16 January 2012